Posts Tagged ‘docx’

Olive Office Premium

Olive Office Premium je aplikácia, ktorá slúži na prezeranie a editovanie: Microsoft Word, Excel, PowerPoint súborov s príponami .doc, .docx, .xls, .xslx, .ppt, .pptx. Okrem toho dokáže prezerať .pdf súboroy a .chm súborov (Microsoft Compiled HTML Help). To všetko samozrejme absolútne zadarmo!

Tip: Je to spôsob ako mať editovateľné dôležité dáta neustále pri sebe so všetko u pohodlnosťou. Na PC ich možno editovať pohodlne pomocou MS Office, alebo Open Office, cez cloud ich dostať do mobilu a tam ich editovať pomocou Olive Office Premium.

husle
OK knihy