Fantázii sa medze nekladú

BentObjects

Na umenie netreba častokrát veľa. Som toho názoru, že umelec nosí umenie v sebe. A jeho vonkajší prejav? Niekedy sa umenie robí z celkom obyčajných vecí.

Krása umeleckého diela nezávisí od materiálu alebo použitej techniky, ale z celkového výsledného efektu ako aj vnútornej hodnoty diela. Ja sa nazdávam, že posledným cieľom umenia je radosť, harmónia a povznesenie mysle i srdca človeka, ktorý prichádza do styku s umením.

Pozrite si výber z umeleckých diel z celkom obyčajných predmetov. Autor dokonca z týchto umeleckých diel robí nástenný kalendár.

Verím, že sa vám páči aj takéto umenie. Ďalšie jeho skvosty nájdete na jeho blogu: bentobjects.blogspot.com

Napíš odpoveď

husle
OK knihy