Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy

Farebne-struny-Koledy_blog

FAREBNÉ STRUNY Koledy sú voľným pokračovaním metodických príručkiek FAREBNÉ STRUNY a FAREBNÉ STRUNY 2. 

Poslaním tejto príručky je prezentovať jednoduchý metodický postup nácviku kolied, ktoré vám spríjemnia čas Vianoc a dopomôžu k vytvoreniu radostnej atmosféry v kruhu rodiny.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy obsahuje dvadsať známych vianočných kolied, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami kolied aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej kolede je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia.

Nácvikom ďalších technických prvkov aplikovaných v koledách, má huslista začiatočník možnosť rozvíjať nadobudnuté základy hry na husliach a tak technicky napredovať. Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY Koledy podporuje a zdokonaľuje elementárnu techniku hry na husliach, obsahuje niekoľko obrázkov na vymaľovanie a prináša potešenie.

Metodickú príručku si môžete zakúpiť na webstránke projektu: musical.preferably.eu

Napíš odpoveď

husle
OK knihy