FAREBNÉ STRUNY

FAREBNÉ STRUNY sú pokračovaním Kurzu prvých lekcií výučby hry na husliach https://violin.preferably.eu.  Nie sú „Školou hry na husliach“, ale systematicky osnovanou metodickou príručkou k základom hry na husliach pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Pomôže žiakom prípravného štúdia hry na husliach v ZUŠ a samoukom – začiatočníkom aplikovať a motorickým tréningom upevniť v praxi nadobudnuté základné vedomosti a elementárne technické zručnosti. 


Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí. 
V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy a v druhej časti aplikuje osvojené základné technické zručnosti, ktoré žiak nadobudol prípravou k hre na nástroji, pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Ponúkam vám obľúbené melódie predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v jednoduchej notovej úprave.
V metodickej príručke FAREBNÉ STRUNY spájam základy hry na husliach s hraním melódií piesní podľa farebného zápisu čísel s prepojením na notový zápis. Pre rýchle a jednoduché zapamätanie používam aj grafické – farebné zadelenie sláčika. Dôležitou súčasťou je aj nácvik plynulého prechodu sláčika zo struny na strunu bez nehudobných zvukov.
Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod. Melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeón. 
Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY môže byť odrazovým mostíkom k pokračovaniu štúdia hry na husliach.
Metodickú príručku si môžete zakúpiť na webstránke projektu: violin.preferably.eu
Prajem Vám veľa trpezlivosti pri štúdiu a prežívanie úspechu i radosti z vlastnej činnosti. 

autor článku: Stanka Maráková

Ďalšie zdroje: 
www.facebook.com/violin.preferably
https://musical.preferably.eu

Napíš odpoveď

husle
OK knihy