Dalton M. Ghetti (ceruzkový umelec)

CeruzkovyUmelec

S ceruzkou sa stretávam viac či menej nepravidelne od čias keď som začal chodiť do prvej triedy. Vtedy to boli ceruzky klasické drevené. Neskôr ich čiastočne vystriedali “versatilky”, ktoré sme nahradili bezkonkurenčnými “pentelkami”. Tie klasické sa dajú využiť aj v umení a síce, originálne a netradične.

Dalton M. Ghetti je umelec – rezbár ktorý, stále používa tie klasické drevené ceruzky. Nepoužíva ich na kreslenie ale do tuhy ceruziek vyrezáva skutočné umenie. Profesionálne sa venuje architektúre a ceruzky sú jeho veľkým hobby. Veď napokon posúďte…

Ďalšie informácie o umelcovi ako aj jeho ďašie diela si môžete pozrieť na jeho webstránke: http://www.daltonmghetti.com

Napíš odpoveď

husle
OK knihy