Tento sklenený displej je super

Aj takto by mohla vypadať blízka budúcnosť. Celkom by mi vyhovovala. Napr. v tej škole je to celkom super. Veď raz vidieť je viac, ako 100-krát počuť. No nie?

http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0&feature=youtu.be

Napíš odpoveď

husle
OK knihy