3:16 – súradnice nádeje

Na webovej stránke kumran.sk som objavil zaujímavú službu KNIHOVNÍČKA. Oni sami ju stručne definujú slovami: “Je určená pre majiteľov blogov a webových stránok. Ak máte vlastnú stránku, blog, prispievate do nejakého internetového média, dáme vám knihy zadarmo.” Nuž vyskúšal som to a výsledok je v článku nižšie.

Rozhovor Ježiša s Nikodémom je pomerne známy. Skrýva v sebe nesmierne bohatstvo. V prvej kapitole je rozoberaná jeho časť: “ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo”. Predtým ako som si prečítal túto knihu som si myslel, že znovu narodiť sa znamená len zmenu zmýšľania. Táto kniha mi pomohla objasniť ešte jeden dôležitý aspekt. Znovu narodiť sa znamená predovšetkým narodiť sa “zhora”. Na toto vysvetlenie, ako aj ďalšie v celej knihe, autor používa celý rad prirovnaní. S nimi sú mnohokrát tajomstvá pochopiteľnejšie. Ježišove znova/zhora Nikodém nechápe a tak mu Ježiš vysvetľuje, že to nie my sa snažíme, ale potrebujeme Boží zázrak. A ďalej Nikodémovi hovorí: “Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jedného a jediného Syna, aby ktokoľvek, kto v neho verí, nezahynul, ale aby mal večný život”. Táto nádej sa začína Bohom, končí sa životom a povzbudzuje nás robiť rovnako. Ak neviete o Biblii nič, začnite pri tomto verši. Ak viete o biblii všetko, vráťte sa sem. Všetci si potrebujeme pripomenúť že Boh je ten ktorý miluje a dáva. A my veríme a tak žijeme. Tento verš je abecedou milosti a obsahom kresťanskej nádeje.

V ďalšej časti knihy je vysvetlený obsah tohoto verša. Každá kapitola sa venuje vždy len jednej časti.

V druhej až štvrtej kapitole je vysvetlená časť “Pretože Boh tak miloval svet”. Najprv sa nám vykreslí veľkosť vesmíru a pripomenú sa slová žalmistu: “Nebesia rozprávajú o sláve Boha”. Tak ako potrebujete na stavbu domu staviteľa, tak ho potrebuje aj tento vesmír. Boh je ten kto bol skôr ako tento svet. Stvoril tento priestor a čas a má na neho patent. Boh je ten čo všetko prevyšuje a nikdy sa neunaví. On je svätý, bez potrieb, bez veku, bez hriechu. On je ten, ktorý má všetky tromfy. Je neporaziteľnou mocou a poháňaný nezastaviteľnou láskou.

V piatej a šiestej kapitole je vysvetlená časť „…dal svojho jedného a jediného Syna…“ Jeden a jediný znamená neopakovateľný a hlboký vzťah Boha s Ježišom. Oni majú rovnaký základ, nekonečné rozpätie života, nekončiacu múdrosť a neúnavnú energiu. Tento Ježiš hovorí, že Otec vie o všetkom skôr ako by sme ho o to prosili. Ježiš je jediná cesta k Otcovi. Tento Ježiš na ktorom niet žiadnej chyby prichádza zomrieť za naše hriechy.

Siedma a ôsma kapitola rozoberá „…ktokoľvek kto v neho verí, nezahynul…“. Slovo ktokoľvek búra akékoľvek rozdiely a akúkoľvek diskrimináciu, pretože je tu skutočne napísané „ktokoľvek“. Môžeš byť, hoc aj Lazárom, ktorý ležal pri boháčovej bráne. Nič ťa neodníme od Boha. Toto samozrejme platí aj na slovo „kedykoľvek“. Toto slovo „kedykoľvek je vysvetlené na robotníkoch najatých skoro ráno, ale aj tých na obed ba aj tých k večeru. Každý z nich bez rozdielu dostal po denári. Pre nás je to zvláštne, ale Božia spravodlivosť je iná. A napokon je vysvetlené slovo „verí“. Človek bežne verí, že voda uhasí jeho smäd, že kľučka otvorí dvere ak ju stlačím, alebo že autobus ma skutočne odvezie tam, kam má namierené. Bežne veríme silám ktoré nevidíme. Ježiš nechce od nás nič viac. Volá nás veriť aj jemu, aj keď mnohému nerozumieme. Stojí to na tej viere. Čo iné nám ostáva?

Aj ďalšie kapitoly rozoberajú samé zaujímavé veci. Nebudem o nich písať pretože to nieje cieľom tohto článku. Spomeniem ešte autorovu výzvu: „Je nutné dať Bohu odpoveď. „Keď otvoríš dvere, pozvi ho dnu, Kristus bude žiť v tebe. Povedz mu áno – uver mu a nezahynieš“.

Ďalšia časť knihy je venovaná 40-tim zamysleniam pod názvom „40 dní so Synom“ – už sa na ne veľmi teším.

Napíš odpoveď

husle
OK knihy