Dostali ste e-mailom súbor s neznámou príponou?

pripona

Príde Vám e-mail a zistíte, že počítač nevie otvoriť prílohu. Čo teraz? No, predsa pošlete e-mail naspäť odosielateľovi s vysvetlením nepoužiteľnosti prílohy, ktorú Vám poslal. Druhá možnosť je trochu pátrať na internete a zistiť o aký súbor ide a ktorý program ho vie otvoriť. Potom si nainštalujete ten program, alebo jeho open source alternatívu či free prehliadač a máte po probléme.

Čo je prípona súboru?

Prípona súboru je množina znakov, ktorá pomáha systému Windows určiť:

  • aký konkrétny súbor (formát) to v skutočnosti je
  • program, v ktorom sa súbor má otvárať

Táto množina znakov sa nazýva prípona, pretože sa zobrazuje za bodkou na konci názvu súboru. Túto príponu ale vo Windows oknách neuvidíte. Môžete ju vidieť napríklad keď je súbor vložený ako príloha v e-mailu. V názve súboru mojsubor.txt je príponou reťazec “txt”. Prípona informuje systém Windows o tom, že ide o textový súbor, ktoré je možné otvárať v programoch priradených k tejto prípone, ako je napríklad program Poznámkový blok, WordPad a samozrejme iné…

Web stránky, kde si môžete vyhľadať, ktorý softvér Vám otvorí súbor s hľadanou príponou:

Napíš odpoveď

husle
OK knihy